Coronado Touchdown

#10 for Lubbock Coronado scores a touchdown at Pirate Stadium. 2017 season.